Hicri 1117 yılında yapılmıştır. Yapıldığı dönem itibariyle Antakya’nın en eski camisi olan Ulu Camii’nin Memluk dönemi eseri olduğu sanılmaktadır. Kitabelerden, caminin ve minaresinin çeşitli dönemlerde tamir edildiği anlaşılmaktadır. Etrafında dükkanlar, odalar ve avlusunda güzel bir şadırvan bulunmaktadır.

Hatay Ulu Cami yöreye değer katan tarihi bir zenginliktir. Çatısı düz ve tonozlu olup, kitabesindeki tarih 1117 yılını göstermektedir. Asi Nehri kenarında Ata Köprüsü yakınlarındadır. İçinin sade tasarımı, Türk camilerinin çok rastlanan mütevazılığını çağrıştırmaktadır.

Caminin duvarlarda altın harfler kullanılarak yazılmış ayetler bulunmaktadır. Osmanlı devrinde bazı tarihlerde onarım görmüş olmasına rağmen Memluk devri eseri olarak kabul edilmektedir. Yapı olarak doğu – batı yönünde uzar. Planı dikdörtgen olan Hatay Ulu Cami taş döşenmiş geniş bir avluya sahiptir. Minaresi Osmanlı tarzı olup, geniş-yüksek-silindirik bir gövdeye sahip olup sivri külahlıdır. Çeşitli tarihlerde tamir gördüğü bilinmektedir. 200 sene öncesiyle aynı tarzda olduğu, gravürlerden anlaşılmaktadır. Caminin tam olarak hangi tarihte yapıldığı ve kimin yaptığı net olarak bilinmiyor. Memluk Sultanı Baybars’ın Habib-i Neccar Cami gibi Ulu Cami’yi de yaptırdığı farz ediliyor. 1874 tarihli kitabede 1872 depremini takiben tamir edildiği anlaşılmaktadır.

Category: Tarihi Hatay