Kurtuluş Caddesi Dünyada ilk Aydınlatılan Cadde olarak bilinir. Hatay’ın Fransız işgalinden kurtuluşuna atfen “Kurtuluş” adını alan cadde, 11 m eninde, 1.3 km uzunluktadır ve kentin nehir ile dağ arasında kalan kısmı için hala önemli bir aks meydana getirmektedir.Cadde üzerinde yeni inşa edilen evler, eskiden kalanlarla birlikte bitişik düzende konumlandırılmıştır. Çoğunluğu iki katlıdır. Tek ya da üç kattan oluşanlar da vardır. Geleneksel avlulu evlerden farklı olarak bu evlere doğrudan, caddeden girilir. Cepheleri caddeye bakar. Evlerin planları, XIX. yüzyılda, İstanbul’da ortaya çıkan ve Osmanlı devletinin diğer eyaletlerine de yayılan sofalı tiptedir. Bir bakıma avlunun yerini sofa almıştır. Mutfak, banyo, tuvalet gibi hizmet birimleri evin içinde çözümlenmiştir. Katlar çoğunlukla, birbirinden bağımsız kullanılmaktadır. Artık bir evde yaşayan büyük aile, yerini ayrı katlarda (evlerde) yaşayan çekirdek aileye bırakmıştır. Bir çoğunda, özellikle caddenin, geleneksel ticaret merkezine yakın olan kısımlarında, zemin katlar dükkanlara ayrılmıştır.

FOTOĞRAFLAR KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÜNCELLENECEKTİR.

Category: Tarihi Hatay