Altınözü ilçesi, Koz Kalesi Köyü’nün 1km. kuzeyindedir. Kalenin Antakya’nın güney bölgesini emniyet altına almak amacıyla Antakya Prensliği döneminde yapıldığı ve Bizans Haçlı devrinde kullanıldığı sanılmaktadır.

Category: Tarihi Hatay

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *