Altınözü ilçesi, Koz Kalesi Köyü’nün 1km. kuzeyindedir. Kalenin Antakya’nın güney bölgesini emniyet altına almak amacıyla Antakya Prensliği döneminde yapıldığı ve Bizans Haçlı devrinde kullanıldığı sanılmaktadır.

13 Mart 2019
  • 1.186
  • 0

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *