Altınözü ilçesi, Koz Kalesi Köyü’nün 1km. kuzeyindedir. Kalenin Antakya’nın güney bölgesini emniyet altına almak amacıyla Antakya Prensliği döneminde yapıldığı ve Bizans Haçlı devrinde kullanıldığı sanılmaktadır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *