Tarihi kaynaklar, Hızır ve İlyas adında iki din adamından söz eder. İnanışa göre bu iki din adamı, birbirlerinden ayrı olarak dünyayı dolaşırlar. Ancak yılda bir kez , 6 Mayıs günü, Hıdrellez’de buluşurlar. Onların görevi insanların dileklerinin olmasını sağlamak. Hatay, Türkiye’de ilk defa Hızır makamı kurulan ve en çok Hızır makamı bulunan yer olarak bilinir.

Category: Tarihi Hatay

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *