Tarihi kaynaklar, Hızır ve İlyas adında iki din adamından söz eder. İnanışa göre bu iki din adamı, birbirlerinden ayrı olarak dünyayı dolaşırlar. Ancak yılda bir kez , 6 Mayıs günü, Hıdrellez’de buluşurlar. Onların görevi insanların dileklerinin olmasını sağlamak. Hatay, Türkiye’de ilk defa Hızır makamı kurulan ve en çok Hızır makamı bulunan yer olarak bilinir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *