St. Pierre Kilisesi’nin bulunduğu tepenin biraz daha yukasındadır. Patika bir yoldan 10 dakikalık bir yürüyüşle ulaşılır. Helenistik dönemde Antiochus IV. Epiphanes ( M.Ö. 175-164 ) döneminden kalan ve mitolojide ” Cehennem Kayıkçısı ” olarak adlandırılan bir kaya kabartması eseridir.

IV. Antiochus döneminde kentte yayılan veba salgınının durdurulması amacıyla kahinlere danışılmış, onların tavsiyesi üzerine de kentte yukarıdan bakan dağ üzerinde böyle bir kabartmanın yapılması kararlaştırılmıştır. Büst, başında örtü bulunan ve tamamlanmayan bir kadın portresini andırmaktadır. Salgının durması ile kabartmanın yapımı yarım bırakılmıştır.

Yunan Mitolojisine göre Cehennem Kayıkçısı Haron, ölülerin ruhlarını Stiyks ırmağından geçirip yeraltı ülkesine götürmekle görevlidir. Haron ölülerden bazılarını da yalvarmalarına kulak asmadan kıyıda bırakıyordu. Haron, öldüklerinde kendilerine dini tören yapılmayanları kıyıda bırakıyordu. Kıyıda bırakılanlar, yeraltı Tanrısı Hades’in yönetimine girmeden önce yüz yıl ıstırap çekecek ve boşlukta dolaşacaklardı.

FOTOĞRAFLAR KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÜNCELLENECEKTİR.

Category: Tarihi Hatay